Vse o obdelavi plačil

Plačilni pogoji

Cardinity
Je blagovna znamka družbe Click2Sell in sistem sprejemanja plačilnih kartic v e-trgovini, ki ga je razvila družba Click2Sell.

Avtorizacija
Avtorizacija je zahteva, iz katere je razvidno, ali je kreditna kartica odobrena za uporabo pri izvedbi določene nakupne transakcije. Potrebno je preveriti, ali ima kreditna kartica dotičnega imetnika zadostna razpoložljiva sredstva in, ali je odobrena za nakup pri trgovcu.

BIN (identifikacijska številka banke)
Za identifikacijo banke izdajateljice, ki je izdala kartico, se uporabijo prve štiri do šest številk na kreditni kartici.

E-trgovina
E-trgovina je prodaja na daljavo, kjer se navodila za plačilno transakcijo, izvedeno s plačilno kartico prenašajo prek interneta.

E-Trgovec
E-trgovec je oseba ali podjetje, ki prodaja blago ali storitve prek interneta.

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)
HTTPS je komunikacijski protokol za varno komunikacijo prek računalniškega omrežja.

Imetnik kartice
Imetnik kartice je oseba, v imenu katere je bila izdana plačilna kartica.

Izdajatelj ali banka izdajateljica
Gre za banko ali finančno institucijo, ki izdaja kreditne kartice. Ko kupec kupi v vaši trgovini s kreditno kartico, izdajatelj obremeni kreditno kartico stranke.

Kakšne so prednosti Cardinity trgovskega računa?
Trgovski račun je račun, ki ga izda banka prevzemnica in dotičnemu e-poslovanju omogoča sprejemanje kreditnih in debetnih kartic. Ko se stranki zaračuna spletno naročilo, se sredstva prenesejo z bančnega računa stranke na vaš trgovski račun.

Koda za avtorizacijo kreditne kartice
Ta koda je sestavljena iz petih ali šestih številk, ki jih generira banka izdajateljica ali banka kupca, ki uporablja kreditno kartico, za namene potrjevanja kreditne kartice, kadar je ta odobrena pri prodaji blaga ali storitve.

Kupec
Kupec je imetnik kartice ali druga oseba, ki ima pravico uporabljati plačilno kartico pri nakupu blaga ali storitev trgovca v njegovi spletni trgovini.

Obdelovalec plačil
Obdelovalec plačil je podjetje, pooblaščeno za obdelavo transakcij s kreditnimi karticami med kupci in prodajalci.

Oddaja plačilne transakcije
Gre za predložitev podatkov o plačilni kartici s strani trgovca družbi Click2Sell v skladu s pogoji in določili pogodbe, z namenom, da slednja sprejme sredstva za plačilno transakcijo, opravljeno s plačilno kartico.

Organizacije/združenja plačilnih kartic
Takšne organizacije so Visa International, Visa Europe, MasterCard Inc. in Maestro International, ki upravljajo s plačilnimi karticami.

PCI DSS (varnostni standard za industrijo plačilnih kartic)
PCI DSS je varnostni standard za plačilne kartice, ustvarjen za zmanjšanje pojava goljufij pri uporabi kreditnih kartica in standard, ga zahtevajo organizacije plačilnih kartic.

Periodična transakcija
Gre za bremenitev, ki se za imetnika kartice izvaja v vnaprej določenih časovnih presledkih za storitve ali blago stalne narave (članstvo, naročnine).

Plačilni portal
Plačilni portal je storitev, ki omogoča komunikacijo med bankami in sicer tako, da posreduje podatke o transakcijah bankam prevzemnicam in odzive od bank izdajateljic. Včasih se trgovski račun in plačilni portal vzpostavita v enem samem postopku prek istega podjetja.

Plačilna transakcija
Plačilna transakcija je prenos sredstev, ki jih sproži imetnik kartice (kupec).

Plačilna kartica (kreditna/debetna) 
Je plačilno sredstvo z magnetnim trakom, ki vsebuje informacije. Imetniku kartice se izda plačilna kartica po pravilih in predpisih organizacij plačilnih kartic, ki veljajo za izdajo kreditnih kartic za nakup blaga in storitev.

Podrobnosti o plačilni kartici
Podrobnosti so številka kartice, verifikacijska koda kartice, datum poteka veljavnosti, znesek plačila, polno ime in naslov imetnika plačilne kartice.

Pogodba
Pogodba je sklenjena med trgovcem in Click2Sell o opravljanju storitev sprejemanja plačilnih sredstev in povezanih storitev.

Ponudnik plačilnih storitev (PSP)
Gre za tretjo stranko, ki pomaga trgovcem pri sprejemanju in lajšanju sistema plačevanja.

Poravnava transakcij
To je proces, s katerim trgovec prejme sredstva za transakcijo s stranko. Ko kupec kupi blago ali storitve, njegova banka izdajateljica pošlje sredstva obdelovalcu plačil, ki poskrbi za razporeditev omenjenih sredstev trgovcu.

Povračilo stroškov v zvezi s plačilnimi transakcijami
Povračilo stroškov je povračilo zneskov plačilne transakcije, ki jih je uradno zahteval imetnik kartice od svoje banke ali izdajatelja kartice. Do tega praviloma pride zato, ker je stranka pri banki sprožila spor glede nakupa.

Prevzemnik ali banka prevzemnica
Gre za banko ali finančno institucijo, ki sprejema transakcije z debetno ali kreditno kartico za imetnika kartice in jih obdeluje v imenu trgovca. Ko kupec kupi v vaši trgovini s kreditno kartico, prevzemnik prenese sredstva na vas.

Rezerve
Rezerva je zadržani znesek trgovca, ki ga Click2Sell zadrži in se uporablja kot jamstvo za izpolnitev obveznosti in odgovornosti trgovca. 

Sistem za preverjanje naslova
Gre za sistem, ustvarjen in vzdrževan s strani Visa in je namenjen preprečevanju goljufivih dejavnosti, saj trgovcu omogoča preverbo, ali se naslov s kreditne kartice ujema z naslovom, ki se nahaja v sistemu izdajatelja kartice.

Številka plačilne kartice
To je večmestna številka, ki je vtisnjena na plačilno kartico. Določa relevantni kartični račun.

Številka računa kreditne kartice
To je številka, ki na edinstven način identificira določen račun kreditne kartice. Prvih 6 mest številke je identifikacijska številka banke, ki identificira banko izdajateljico. Zadnja številka je kontrolna številka, ki se uporablja za odkrivanje napak. Preostalih 9 številk predstavlja številko računa, ki je dodeljena imetniku kartice. 

Transakcija s kartico ni prisotna (CNP)
V primeru, ko je transakcija zaključena in imetnik kartice (ali njegova/njena kreditna kartica) fizično ni prisotna pri prodajalcu, gre za CNP transakcijo.

Transakcija z zamudo pri dostavi
Gre za transakcijo, pri kateri kupec ne prevzame blaga ali storitev takoj ob nakupu.

Verifikacijska koda plačilne kartice
Gre za tri do štiri - mestno število, vtisnjeno na plačilni kartici poleg številke kartice (v polju podpisa na hrbtni strani kartice) ali kako drugače dodeljeno imetniku plačilne kartice.

Zaupna informacija
Zaupne informacije so vse informacije, s katerimi se obe strani medsebojno seznanita v času veljavnosti pogodbe, zlasti so to pogoji storitve Click2Sell, posebnosti, tehnična infrastruktura, cene, podatki o imetniku plačilne kartice (podatki o kupcu), podatki o plačilni kartici, vsebina Pogodbe, pogajalska izhodišča.


Pogosto zastavljena vprašanja

Koristni viri

Tu lahko najdete dodatne vire in informacije, ki vam lahko pomagajo pri samem postopku in vam povejo več o sistemu obdelavi plačil.

  • Oglejte si naš seznam industrij in podjetij ter poiščite več informacij o tem, katere vrste podjetij lahko sprejmemo ter katere vrste so prepovedane.
  • Če želite začeti sprejemati plačila s karticami, morate upoštevati nekaj specifičnih zahtev. Na razpolago so vsakemu spletnemu trgovcu.
  • Nekaterim vrstam podjetij obdelava kartičnih plačil ni dovoljena. Tukaj lahko najdete seznam prepovedanih poslovnih dejavnosti.
  • Sledite našem blogu in preberite več o Cardinity, e-trgovini in spletnih plačilih ter ostanite na tekočem z našimi novicami.

Imate dodatna vprašanja?

Če tukaj niste našli odgovorov na vaša vprašanja ali, če potrebujete dodatno pomoč, se brez oklevanja obrnite na nas.