Wszystko o przetwarzaniu płatności

Warunki płatności

Autoryzacja
Autoryzacja to żądani w celu sprawdzenia, czy karta kredytowa jest zatwierdzona do użycia, aby następnie móc zrealizować transakcję zakupu. Należy sprawdzić, czy na karcie kredytowej właściciela znajdują się odpowiednie środki, a dopiero później zatwierdzić zakup u sprzedawcy.

BIN (Bank Identification Number)
Pierwsze cyfry karty kredytowej (od czterech do sześciu), które mogą być użyte do identyfikacji banku wydającego kartę.

Bramka płatności
Bramka płatności to usługa, która ułatwia komunikację między bankami poprzez transmisję danych na temat transakcji do centrum autoryzacyjnych i odpowiedzi z banków wydających. Czasami konto sprzedawcy i bramka płatnicza są konfigurowane w ramach jednego procesu przez tę samą firmę.

Cardinity
Jest to znak firmowy własności Click2Sell i system akceptacji kart płatniczych w e-commerce rozwinięty przez Click2Sell.

Centrum autoryzacyjne
Jest to bank lub instytucja finansowa, która akceptuje transakcje kartą kredytową lub debetową na zlecenie właściciela karty i przetwarza ją w imieniu sprzedawcy. Gdy klient dokona zakupu w Twoim sklepie online przy użyciu karty kredytowej, centrum autoryzacyjne prześle Ci środki.

Dane karty płatniczej
Dane, takie jak numer karty, kod weryfikacyjny karty, data ważności, kwota płatności, imię i nazwisko oraz adres właściciela karty płatniczej.

E-commerce
E-commerce to sprzedaż na odległość, w przypadku której płatność w ramach zamówienia dokonywana jest przy użyciu karty, a środki transferowane są przez Internet.

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)
HTTPS to protokół komunikacji w celu zabezpieczania komunikacji w sieci.

Informacje poufne
Informacje poufne to wszelkie informacje znane obu stronom o sobie nawzajem, które zostały przekazane podczas okresu ważności Umowy. Obejmują one zwłaszcza regulamin Click2Sll, cechy wyróżniające, infrastrukturę techniczną, cennik, dane posiadaczy kart płatniczych (kupujących), dane kart płatniczych, treść Umowy i stanowiska negocjacyjne.

Jednostka wydająca lub bank wydający
Jest to bank lub instytucja finansowa, która wydaje karty kredytowe. Gdy klient dokona zakupu w Twoim sklepie online przy użyciu karty kredytowej, jednostka lub bank wydający obciąży kartę kredytową klienta.

Karta płatnicza (kredytowa/debetowa)
Jest to narzędzie płatnicze z magnetycznym paskiem zawierającym zestaw danych. Karta płatnicza wydawana jest na podstawie określonych zasad i regulacji organizacji kart kredytowych w celu dokonywania zakupu produktów i usług.

Klient
Klient to właściciel karty lub inna osoba uprawniona do realizacji płatności kartą podczas zakupu towarów lub usług sprzedawcy w jego sklepie online.

Kod autoryzacji karty kredytowej
Ten kod składa się z pięciu lub sześciu cyfr generowanych przez bank wydający lub bank klienta używającego karty kredytowej w celu upewnienia się, że karta kredytowa może być wykorzystana w ramach zakupu towaru lub usługi.

Kod weryfikacji karty płatniczej
3 lub 4 cyfry nadrukowane na karcie płatniczej poza numerem karty (w polu podpisu na odwrocie karty) lub inaczej udostępnione właścicielowi karty płatniczej./p>

Konto sprzedawcy
Konto sprzedawcy to konto tworzone przez centrum autoryzacyjne, które umożliwia firmom akceptację kart kredytowych i debetowych. Gdy klient jest obciążany opłatą za zamówienie online, następuje transfer środków z jego konta bankowego na Twoje konto sprzedawcy.

Numer konta karty kredytowej
Jest to unikalny numer, który identyfikuje określne konto karty kredytowej. 6 pierwszych cyfr to Bank Identification Number, który identyfikuje bank wydający kartę. Ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną, używaną w celu wykrywania błędów. 9 pozostałych cyfr reprezentuje numer konta przypisany do posiadacza karty.

Numer karty płatniczej
Jest to wielocyfrowy numer nadrukowany na karcie płatniczej, przypisany do określonego konta karty.

Obciążenie zwrotne
Obciążenie zwrotne to zwrot kwoty transakcji płatniczej oficjalnie zażądany przez właściciela karty wobec swojego wydawcy karty. Zazwyczaj ma to miejsce ze względu na spór związany z zamówieniem, który został rozpoczęty z bankiem.

Organizacje/stowarzyszenia kart płatniczych
Takie organizacje, jak Visa International, Visa Europe, MasterCard Inc. Oraz Maestro International, które obsługują systemy płatności kartą.

Payment Service Provider (PSP)
Jest to strona trzecia, która pomaga sprzedawcy akceptować i ułatwiać płatności.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
PCI DSS to standard bezpieczeństwa danych karty płatniczej utworzony w celu zmniejszenia oszustw przy użyciu kart kredytowych i wymagany przez organizacje kart płatniczych.

Procesor płatności
Procesor płatności to firma autoryzowana do przetwarzania transakcji kartą kredytową między klientami a sprzedawcami.

Rezerwa
Rezerwa to kwota sprzedawcy, która jest zatrzymywana przez Click2Sell i wykorzystywana jako gwarancja wypełnienia zobowiązań przez sprzedawcę.

Rozlicznie transakcji
Jest to proces, w ramach którego sprzedawca otrzymuje środki za transakcję z klientem. Gdy klient dokona zakupu towarów lb usług, jego bank wydający prześle środki do procesora płatności sprzedawcy, który odpowiednio przekaże je sprzedawcy.

System weryfikacji adresu
Jest to system stworzony i zarządzany przez Visa, który został zaprojektowany w celu ochrony przed działalnością oszukańczą poprzez umożliwianie sprzedawcom weryfikowania zgodności adresu na karcie kredytowej z adresem w systemie wydawcy karty.

Sprzedawca e-commerce
Sprzedawca e-commerce to osoba lub firma sprzedająca towary lub usługi przez Internet.

Transakcja Card Not Present (CNP)
Sytuacja, w której transakcja jest zrealizowana, gdy właściciel karty (lub jego karta kredytowa) nie jest fizycznie obecny przy sprzedawcy, nazywa si transakcją CNP.

Transakcja płatnicza
Transakcja płatnicza to transfer środków zainicjowany przez właściciela karty (klienta).

Transakcja powtarzająca się
JJest to opłata naliczana właścicielowi karty regularnie i w określonych odstępach czasowych za usługi lub produkty (członkostwo, subskrypcja).

Transakcja z opóźnioną dostawą
Jest to transakcja, w przypadku której klient nie otrzymuje produktów lub usług od razu po dokonaniu zakupu.

Umowa
Umowa została zawarta między Sprzedawcą a Click2Sell w sprawie świadczenia usług akceptacji instrumentów płatniczych i powiązanych usług.

Zgłoszenie transakcji płatniczej
Jest to zgłoszenie danych karty płatniczej przez sprzedawcę do Click2Sell zgodnie z warunkami umowy w celu akceptacji środków danej transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej.

Właściciel karty
Właściciel karty to osoba, dla której została wydana karta płatnicza.


Często zadawane pytania

Przydatne zasoby

Tutaj znajdziesz dodatkowe zasoby, które pomogą Ci przejść przez cały proces i dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu płatności.

  • Sprawdź listę branż, aby dowiedzieć się więcej na temat akceptowanych i zakazanych rodzajów firm.
  • Aby zacząć akceptować płatności kartą, musisz spełnić niektóre wymagania. Zadbaliśmy o to, aby były dostępne każdemu sprzedawcy online.
  • Niektóre rodzaje biznesów nie mogą przetwarzać płatności kartą. Tutaj znajdziesz listę zakazanych firm.
  • Sprawdź nasz blog, aby dowiedzieć się więcej o Cardinity, e-commerce i płatnościach online, a także pozostawać na bieżąco z wiadomościami od nas.

Masz pytania?

Jeśli nie udzieliliśmy odpowiedzi na Twoje pytania na tej stronie lub potrzebujesz dodatkowego wsparcia, skontaktuj się z nami.