Cardinity | Formularz aplikacyjny sprzedawcy

Formularz aplikacyjny sprzedawcy

Utwórz swój konto Cardinity i zacznij akceptować płatności online

Profil firmy
Wprowadź wszystkie potrzebne dane o sobie i swojej firmie.
Are you authorized to apply for this merchant account? *
Your position in the company *
Twoje imię i nazwisko *
Twój adres e-mail *
Numer telefonu *
Szczegóły firmy:
Rodzaj firmy *
Nazwa prawna firmy *
Zarejestrowany adres *
Kraj założenia *
Akceptujemy sprzedawców tylko z krajów UE/EOG (włączając Wielką Brytanię). Jeśli Twój kraj nie znajduje się na liście, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: [email protected]
Numer rejestracyjny firmy *
How many shareholders who own 25% or more shares are there in the company? *
Czy CEO lub którykolwiek z właścicieli jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne? *
Jest to osoba fizyczna, której powierzono ważne funkcje publiczne, a także członkowie jej najbliższej rodziny lub znajomi będący w bliskim kontakcie z nią.
Szczegóły projektu
Wprowadź wszystkie potrzebne dane na temat rodzaju swojej firmy, strony internetowej i transakcji.
Adres strony internetowej *
Sprzedaż *
Opisz swoje produkty/usługi *
Czy akceptujesz obecnie płatności kartą? *
Oczekiwany miesięczny wolumen sprzedaży *
Średnia kwota transakcji *
Maksymalna kwota transakcji *
Skąd pochodzą posiadacze kart? *
Kraje UE / EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Norwegia.
Preferowana waluta
Jak planujesz zintegrować Cardinity? *
Opcje wypłaty (opcjonalnie)
Numer konta bankowego (IBAN):
Uwaga: to jest format numeru konta bankowego Twojego banku. IBAN składa się z maksymalnie 32 liter i cyfr. Możesz sprawdzić swój numer IBAN, klikając tutaj.
Kod SWIFT
Uwaga: kod SWIFT to standardowy format Business Identifier Codes (BIC), wykorzystywany w celu unikalnej identyfikacji banków i instytucji finansowych na całym świecie. Jeśli go nie znasz, skontaktuj się ze swoim bankiem.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Wybierz swój język: